четвъртък, 27 август 2009 г.

Приказка за клюкарството /чута от някъде/

Един мъж искал да провери дали жена му клюкари. Веднъж рано сутринта , кут,кут,кутдяк жена снесох едно яйце. Виж сега няма да казваш на никой да не ни се смеят.Но тъкмо мъжът и излязъл и хоп тя на плета .Комшийке ела ще ти кажа нещо , ти пазиш тайни!Моя мъж снесе две яйца. Още не се прибрала и комшийката притичала до приятелка. Да знаеш на моята комшийка мъжът и снесъл три яйца.И така лека полека стигнало до царя че еди кой си снесъл деведесет и девет яйца ! Извикал го той при себе си и попитал?Ти как снесе сто яйца?Царю честити както вие снесохте последното яйце така аз снесох останалите!

1 коментар: