неделя, 10 април 2011 г.

Игрословица

Преместете буквите и думите
по такъв ред
че да получите
Заглавието на българска народна песен
изпълнявана от Комня Стоянова.

нииобр чирнут шрааек

ПП посвещава се на майка ми
която със спомена на своето тананикане
ми даде идеята

2 коментара: