вторник, 13 ноември 2012 г.

Звездици

Луната заспива, студът я подкрепя.
Тъмнината се стеле и сенките дишат.
А пръстът им сочи,
кого да подпишат.
Зад завеси сивяши гледат искирици.
Всяка се готви да бъде звздица.
Всяка желае принц от любов.
Всяка  за поглед тръгва на лов.
Звездите прекрасни не любят и палят.
А тези искрици в пожар си догарят
От пепела после не никнат и рози.
А мънички трънки.
С листченца грозни.
Когато ги чукнеш и те се строшат.
Там ще се видят две капчици кръв.


Няма коментари:

Публикуване на коментар