събота, 27 март 2010 г.

Как се вади

Камък в сърцето?Със въдица! Кой ще пусне кордата и ще го вдене на куката? А на връщане почти винаги празна се връща и раздира. Много ли ще боли?!
Дали със чук да се строши на малки парченца? Но ако плувнe навсякъде и се забучат като иглички. Има ли щипки? Става верига без свързване!
Две кани сълзи дали ще помогнат да изплува или ще се разкапе на кал и всичко ще се умирише! Ако дойдат във повече може да се измие и да изчезне, но и и да стане още по- страшен.
Той пари, камъкът!
Някой ще посмее ли да изгори своите трепети и да станат на пепел?!Или да е залят и попарен със стара отровна вкаменелост. Може да се сбръчка и да залепне за себе си!
Ръце без длани, нямат пръсти нито нокти дори. Само болка от рани! Има ли някой това притежание? Да погали със нежност дупка и с дъх да изтрие белези. Да не остане нищо, камо ли камъни!

..

Няма коментари:

Публикуване на коментар