четвъртък, 10 юни 2010 г.

ПетнаНито звук
петна от погледи
в небето
поляга звездата
със вълшебният звук
на сърцето
туп, туп
беше на път
удря за някого
просветна на дупки
светлина остави
по своите стъпки
нощта си замина
звездата я няма
блещука някъде
разделена за двама!

*Изображението е с лиценз Public Domain

4 коментара: