петък, 11 март 2011 г.

Срещу течението

Бих искала, веднъж да се спусна срещу течението. Без задължения, скрупули и задачи.
Само,че ще чакам гора от сочещи пръсти и у у у. Пък може и някой и да ме побутне за помощ, едва ли. Ще търсят клон да ме премахнат от пейзажа, въпреки, че почти всеки го иска но не опитва. Поради същото, задължения, скрупули и задачи. А когато се усетят и се решат, няма им стига силата, защото са остарели...
А дали не съм го правила?!

2 коментара: