четвъртък, 25 август 2011 г.

Непрочетено

Изписах се
като изпратено писмо
и отпечатък сложих
пътеките ми скрити
сърцето като клеймо
за марка
пликът отварян в пъти
пожълтял, леко смачкан
тук, там надраскан
лекичко нашепва
нима ще ме опипват
още за проверка
прескачайки през редовете
уж всичко са видели
подскачат на усещания
се приземяват в края
намокрят и залепят
като непрочетено
Изписах се
като непрочетено писмо
огледано с празен поглед
а имаше марка и клеймо.

2 коментара: