събота, 13 февруари 2010 г.

ЖЕНА

Дума
без вътрешност
разпръсната на
прашинки
къде е твоята
същност
как твоята
цялост
надробена на линийки
ще стане
една
да постигне своята
зрялост.
Дали под покрития прах
на своето аз
не тръпне от мраз
на вид е смела
силна и здрава
а всъщност
желае топлина
до забрава.
Какво ще събере
буквите в нещо
да бъде червено
ужасно горещо
Все има нещо!

Ж арава
Е
Н ашата
А рена

Тя не е забранена
ако някой му
пари
ще се разпокъса на
части
ще остане сам
ледена самота
ще се стовари
ще замръзне
и ще се
забрави!


...

8 коментара: