неделя, 25 октомври 2009 г.

Ручейче

Ручейче чисто, малко и диво!
Тръгна да търси морето голямо, страшно красиво!
До вчера беше бе само малка сълзичка!
А, виж го днес пораснало, голяма рекичка!
Малко припряно бута, все бърза!
Спъва се в камъни спира за миг.
И отново своята сила отвързва!
Всяка капчица дъжд пие!
И неговото коритце започва бреговете да рие!
Планините надигат своята сянка.
То бърза напред, за да види полянка!
Всяка сутрин слънцето в него се смее! Защото е бистро и всичко светлее!
Дойдоха рибки, рачета се настаниха. Не беше вече само! Идваха и още. Харесваха го! Тъка си решиха.
Ето го морето, страшно красиво!
Не се уплаши! Дойде с приятели!
Но си остана в сърцето, малкото ручейче, много свенливо!


.....

8 коментара: