събота, 2 октомври 2010 г.

Слънце

Добро утро, слънце
почина ли нощес
от небесни задявки
и игри
без заглавки
наостри твоите лъчи
да отвориш
нашите очи
после да подгонваш
облачета игриви
които подскачат
като козлета
пъзливи
сложи голямата топка
ти си блестяща пилотка
в магнетичен, някакъв ред
хем играеш, намигаш
и въртиш пирует
цветята ти пляскат
с поглед красив
птиците искат да те последват
в полет, бърз
стрелкащ и див
планините те следват
със своята сянка
а реките като те видят
излизат
от сутрешна дрямка
човеците, сутрин
за свое начало
в тебе поглеждат
дали си изгряло
да изгониш и днес
призраци с тъмнината
и пак да ни сложиш за ден
светлината.

4 коментара: