петък, 8 октомври 2010 г.

Чист идеал

Просветля
с последни стъпки
нощта си отстъпва
изморена
събрала кошмари
като мишки
в хамбари
ходят, човъркат
през сво'йте тунели
стрелят, гърмят
искри от шрапнели.
Тук, там
някоя болка
свива се охка
денем мълчи
покрита в лъчи.
Скрита любов
някак греховна
на сън произнася
думички огнени
плува в очи
разкопчава илици
гънат се обрачи
плъзват езици.
Сега нощта
се радва на утрото
и на деня
надява се днес
да няма препятствия
да не ги разнася нощес
само усмивки
но не вътре дръгливки
бели мисли
без злоба
да не витае прокоба
вечер да се понасят
ако пожелаят
в среднощен бал
ако днес си изваят
своя чист идеал.

4 коментара: