четвъртък, 14 април 2011 г.

Страничка14 - Из скривалищата и назад

Майката на Любчо наистина скочи. Не и ́ идваше въобще да готви. Или по скоро забрави затова, при пламналата си мисъл да ги накаже. Те си мислеха, че не знае всичките им скривалища и тайни места. Само, че като ги устройваха забиваше тревога като от гаубицата на градушка. На оная черната от шейсет и шеста.
Първо ще провери землянката, която прокопаха под кочината на дяда ти Танаса. При това бедствие, животното от сто и петдесет кила едвам не пропадна. Малко остана да се разколедяват през септември.
След това ще види у Мита, отсреща. Там като зрееше черешата, я издебнаха. Замина жената при роднини за три дена. Отсякоха най големия клон, че им пречи да си строят чардак.
А може и на тавана у Вълю. Не на къщата де. На пилчарника. Там се събираха да играят Покер, а оня косматия ги вардеше. А той горкия, Вълю де нали недочува, се заучдваше защо не му снасят кокошките.
Може да провери и в общината. Как не я запалиха с другите апаши, още не знае. Събираха се в мазето да правят извънземни пушки. То и общинарите не се свъртат там еле.
Точно до обяд обиколи всички тези убежища и я хвана страх. Нямаше ги. Нито Любчо, нито косъм от другия. Те си хойкаха заедно. Обърна се кръгом със своите кръгли килограми като птичка и забърза обратно. Колкото и да бяха лоши щяха да са оставили някакъв нишан за каквото и да е. И не и се щеше да са избягали от къщи. Не усети кога стигна до кухнята, сборния пункт за всякакви работи. За пореден път днес се стъписа. Този път от...

следва продължение

Няма коментари:

Публикуване на коментар