неделя, 8 май 2011 г.

Другото

В деня на всичко загубване и другото намиране и въздухът разделен и после насъбран, изгасват всичките прокоби. Там ще стигнем всички не събрани, с пресъхнали сълзи и зарасналите рани. Ще се впием жадни като зверове, а всъщност ще се сливаме в нашите си светове. Ще се намираме и ще се изгубим за да останем не забележими.
Ще горим и няма да се виждаме за да изгаснем най накрая заедно.

Няма коментари:

Публикуване на коментар