понеделник, 2 април 2012 г.

Ученически неволи

Вижте сега, дами и господа народни представители.
Аз съм един много притеснен ученик. По разкази на нашите по- стари поколения така да се каже, разбирам едно голямо нещо. С изминаване на времето на нас учениците ни се натрапват все повече  предмети за изучаване. 
С  крайната цел да ме изкарате невъзпитан, вулгарен и устатен, ще изкажа моята теза или мнение.
Започна да не ни стига времето за лични неща. И като гледам вашето, не знам какво, къде и колко сте учили. Но ние ви завиждаме. Не може така! Аз няма да коментирам нататък, че има вероятност да разбера къде се намира една точно определена сграда. А и ще излезе, че като някои все надничам в чуждата паничка.
Та какво имам да кажа.
Чисто и просто искам да предложа да се съберат няколко учебни предмета , от два в един Каква ще бъде ползата. за бюджета. По -малко заплати. За нас повече време. И като гледам наоколо, няма да бъде кой знай каква загуба.
Най- първо предлагам да се премахне Философията. Ние българите се раждаме такива и умираме такива. Действията оставаме за някой друг път.
Предлагам  Етиката да се учи заедно с Правилника и закона по пътищата. И без това всички вземат книжки накрая. Така ще се разбере, че  правилата са за всички. И не е етично някой да си плаща за книжка. А човешкият живот е по- важен от един етичен автомобил.
Рисуването да се слее с Литературата. Постоянно повтарят, с думи ще те нарисувам с цвтовете на дъгата.
И от там идва да се обедини Математиката с Биологията. Кой идиот е сметнал, че едно плюс едно е равно на две.
При човека е винаги три, даже четри и пет. Да не говорим  при животните какво е смятането.
И едно важно нещо! Тати ме помоли да слеете Българския с Географията. Все ми повтаря.
- От  кой гъз на географията на България съм я намерил майка ти, че все ми крещи неразбираемо. Ще отида сега в Европа, държави колкото щеш. Все някоя жена ще ми шушне на ушенце.
А мама желае да слеете Физиката с Професионалното ориентиране. Вечер все се чува.
- Пак затъмня. Оня простак баща ти ще ме баламосва, че бил на работа .  Сякаш аз не знам кат се люлее дали е от умора или от ракия. Ама фуни беее.
Също така, може да съберете Историята с Физическото възпитание. То и без това отдавна не бягат и не тренират нищо. Ами поне ще научат. Как да пробягаш един век и да разбереш, че пак си глупак. Като си въдиш, такива михлюзи да ни забъркват времето на каша.

2 коментара: