събота, 19 октомври 2013 г.

Ку можи да са срича

Не сакам да са найдим в тая въртоглава държава. Ку мужи да са срича такава де. Щоту аз ни намирам спри-лагателни да я упомена.
Ни можи я да сакам со бела и цървена каймица и да метнем нейния харзулник през джама.
А сакам чисти кифтета, уханне картоле и бистра водица. А  си турям на домучдиету нужика, варта, ракиенти джамове и всичко ко ми не треба на педя от черчевето.
И го ядем после. И го пием. И цял живот си го смърдим.
За това сне чурокливи. А онез джамбазез а цяровете, сал това чакат. Кихнеш и си пишман болен. И хоп дува самаря илачи. Ку дрънка и джоба.
Шоту ония дету все ги избирами кат китки на джам. Или кат дърву' на снимка не са чоловеци. Не са моймуне, Малко ми мязат на едне мазни прасета.
Саму дету не си ручат у копанята Ми все у чуждите, И все допълнително сакат.
Ма кой ша им вдигне нож на тех. Саму си бият тенджери и тигани, Искали у тех закони. 
Но они не знаят. Закони нема.
Е е е имало е невга. Но сега. Идват. Седат. И не найдат нови. Ручат де що има закон и нареждение. И  ко изогледаш тва нещу конституция. Няма я!
Те корите там. Артията там. Писанията там. Но напразни!
И ко се намиргам.
Ни съм дите кат ората.
Ни съм ученуку ка ората.
Ни съм гражданин кат ората.
А пенсионер, ша съ завещая. Няма да го бъди.
Тува тука дите лий. То кат са роди и иии шашаву от доктори. Ку няма пари. Няма да излези.
И зора с ислизаниту кат мини. Остава най малкию. 
Можи да е в казана. Под моста. Или в некоя соба дету няма и ключлка. И дету в нея влизат сал мравкити и хлебаркити.
И ша е голям късмет да влезни в  даскалото, А там цвят като свят. Кажи ааа и гу отрепали. И най кьопавуту е, чи всичкуту живу наокулу, гледа сеир
Можи да са задължа твърде многу тука. Но сигурну ша стани мътна и кървава. Па и не  вярвам он, тойи, они да ни съ си помислили, чи държавата е въртоглава.
И я да наливам на пожару маслу.
Саму дету има едно нещу. Аку ни са ще да сме тукатъйка и не вържем държава навреми.
Въртоглавството е неизлечиму!

пп Писанието не обект за правопис и опит за някоя забележка. Изразява мнение и моя стил на писане.

Няма коментари:

Публикуване на коментар