неделя, 8 март 2015 г.

Осмо - постхумористично

От на сутринта, Пена съ путготви.
За  празнувани в жените днес.
На сменявани, своите кюлоти.
Свещи на печатката.
Кратуната без фес.
Напреки фортуната отвън.
Изми съ със сопуня.
И зачака.
По халат,кондилизон.
Та, ченето и затрака.
От настървение.
Не от мраз.
Де го този час.
Да съ върни Спиру.
Со букет.
Со пударък нещок.
( парфумче между офците)
През минута, гледаши.
На варосано от сняга друмче.
Тъкмо си снеши очите благи.
( благи, друг път :D  )
Ей го тряс.
Спиро кукурдяк.
На вратата, като Мраз.
Пенъ съ облещи зъ букетя.
Той извади праз и шюше ракия.
Вън, мискин.
Сия ша та набия.
Как мъ в този студ.
Кучи да ни съм.
Не си бре.
Кучито в стобора.
Щот мъ пази от бандити.
И от лоши ора.
Ти иди, ааку тъъ пусни.
Лягай на дъската.
Ако ли неее.
Тази нощ у пушиняка.

Няма коментари:

Публикуване на коментар