понеделник, 29 август 2016 г.

Кутийка

В моята кутийка всички дни са еднакви.
Няма петък и понеделник.
Няма врата, ни прозорец.
И вятър няма, и цветя.
Всичко шарено вътре в моята душа.
Портрети  избелели отдавна.
Гледат втренчено.
Режа дупка да ги изхвърля.
Не успявам винаги.
Защо все се връщам?
Аз съм объркан човек ( уж ).
Нереална кутийка рисувам.
Чий мъченик съм?
На себе си.
Денят ми е изгрев.
Постоянно не спя.
Изгонвам нощта.
И пак в кутийка седя.

Няма коментари:

Публикуване на коментар