вторник, 19 април 2011 г.

Страничка15 - Лъвско военно действие

Този път от вида на майка си, която се разхождаше в кухнята, като из царство и си пееше Ла Донна е мобиле.
Не беше идвала толкова отдавна, че беше позабравила властната и́ физиономия. Остави това със специалните и́ менюта, щеше да се изтрае. Обаче сигурно беше довела и кученцата си Пуфи, Муфи и Гуфи. А Лъв нямаше да изтрае дълго без да ги подгони, одере или натири в някой ъгъл.
И въобще да беше се обадила , че пристига, на нея не можеше да и́ се каже нищо. По скоро ще продумаш на камък, предмет или пръчка.
Та сега както си беше фурия и в краката и́ се въртяха трите рошави глезоти..и..
А, сега са две, а още не беше и́ казала добре дошла. Току що влезна и се заучди, две ли бяха или..
- О Петания, каква е тази кухня?
Тя въобще не я чуваше, защото в същия момент видя как второто куче висна надоло с главата и литна нагоре. Явно еуфорията да покаже готварските си умения, бяха затворили възприятието любимци.
Сега майката на Любчо стана на четри, защото разбра, че пак се е задействала комбината и ако майка и́ се усети въобще нямаше да се интересува, кой е бил. Ще се расърди за двеста години. Малко се поблазни, но все пак продължи да се озърта.
- Скъпа, виж само какви кюфтенца съм ти направила.
Тя само за секунда се обърна и третото куче изчена. Майка и́ продължаваше да готви и сякаш нямаше да спира. Дано направи и две торти защото, тя дтъгна да търси скъпоцените и́ любимци, иначе...
Не знаеше къде и колко се е бавила обаче чу музика в сайваната и веднага тръгна натам.
Когато влезна завари кучетата качени горе на дъската където стоят гълабите, седнали като гърнета. На това отгоре зяпаха в тон на една стара мелодия с кучешки напев. Не знеше как да ги свали. Тука бяха те и стария касетофон на батерии. Ами сега, ако тортата се е изпекла...

следва продължение

Няма коментари:

Публикуване на коментар